ถุงมือกันความร้อน

ถุงมือกันร้อนถุงมือกันบาดระดับ 5 ถุงมือกันบาดระดับ 3

ถุงมือกันความร้อน ใช้สำหรับป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน เช่น การจับต้องของร้อน ซึ่งการสัมผัสต้องไม่นานมากนัก วัสดุที่ใช้ทำนั้น ได้แก่ ใยสังเคราะห์ ฝ้าย และอะลูมีเนียม เป็นต้น

เมนูหลัก