Showing all 8 results

ปกติแล้ว ถุงมือแพทย์จะมีอยู่หลากหลายชนิด ซึ่งบางชนิดทำมาจาก ยางพารา หรือ อาจจะทำมาจาก ยางสังเคราะห์ เป็นต้น โดยเหมาะกับการใช้ในงานแพทย์ ถุงมือแพทย์เป็นถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง วัตถุประสงค์หลัก ๆ ก็คือ ป้องกันการสัมผัสโดยตรง ของหมอ พยาบาล กับคนไข้ อีกทั้ง ยังสามารถแบ่งได้เป็นชนิด มีแป้ง และ ชนิดไม่มีแป้ง อย่างไรก็ตาม ถุงมือแพทย์ ก็ยังถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้เช่นกัน เช่น โรงงานอาหาร โรงงานอิเล็กทรอนิคส์ โรงงานยานยนต์ ตลอดจน ร้านอาหาร ร้านทำผม เป็นต้น

โดยถุงมือ แบบมีแป้ง โดยภายในถุงมือ จะมีแป้งเพื่อให้มีความลื่น สวมใส่ได้ง่าย และป้องกันการอับชื้น อย่างไรก็ตาม ก็อาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้แป้งในถุงมือได้สำหรับผู้ใช้บางคน
ถุงมือ แบบไม่มีแป้ง เป็นถุงมือที่ผ่านกระบวนการขจัดแป้งออก ไม่มีปัญหากับผู้แพ้แป้ง สวมใส่ได้ทุกคน อย่างก็ตาม ถุงมือชนิดนี้ก็มีต้นทุนที่สูงกว่าถุงมือมีแป้ง

ยังมีถุงมือแพทย์ ที่ผลิตจากยางไนไตร ที่ไม่ได้ผลิตจาก ยางธรรมชาติ ทำให้ไม่เกิดอาการแพ้กับผู้ที่แพ้ธรรมชาติ มีคุณสมบัติ ทนทานต่อสารเคมี เหนียวกว่ายางธรรมชาติ ทำให้ ฉีก ขาด มีความทนทานสูง แต่จะมีความบางกว่า เพื่อความยืดหยุนที่ดี

โดยการเลือกใช้ ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ต้องใช้ โดยถุงมือแพทย์ จะเหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ส่วนถุงมือไนไตร จะเหมาะกับ งานที่ต้องการป้องกัน กรด เบส แอลกอฮอล์ น้ำมันต่าง ๆ เป็นต้น

การใช้ถุงมือเบื้องต้น
ถุงมือแป้งแต่ละยี่ห้อ จะไม่เหมือนกัน หากใช้ถุงมือแป้งบางที่แล้วแพ้ มิได้หมายความว่าจะแพ้ถุงมือแป้งยี่ห้อ
หากมีอาการคัน ให้หยุดใช้ทันที แล้วให้เปลี่ยนเป็นถุงมือชนิดไม่มีแป้ง
ควรล้างมือ แล้วเช็ดให้แห้งก่อนสวมถุงมือ
เมื่อใช้แล้ว ไม่ควรนำกลับมาใช้อีก
ควรเก็บถุงมือไว้ในที่ที่ไม่โดดแดด หรือ ความร้อน
ไม่ควรทาโลชั่น หรือ oil ก่อนสวมถุงมือ
หากถุงมือ เริ่มมีความแข็ง ไม่ยืดหยุ่น ไม่ควรนำกลับมาใช้