0
Your Cart
0
Your Cart

ไฟฉุกเฉิน_ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน_แผ่นสรุป_วสท._DYNO-3_1

ป้ายไฟฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10N-1A

แบบติดเพดาน 1 หน้า เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด Hight Power / Hight Lumen ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Microcontroller เเละ Intelligen Battery Charger ทำให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่ยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้                          

 • » หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-S10N-1A สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า ทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 7 เท่า
 • » ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
 • » ให้แสงสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • » มีรูปทรงกระทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
 • » SMARTCHARGER” คือระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ DYNO ที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • » หลักการทำงาน คือ ระบบจะตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ว่าสมบูรณ์ หรือไม่ และจะหยุดชาร จแบตเตอรี่ถ้าตรวจพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้ว

*** หากลูกค้าต้องการราคาสินค้าสำรหับราคาโครงการ  หรือจำนวนมาก รบกวนระบุรุ่น, จำนวน ที่ชัดเจน และติดต่อฝ่ายขายโดยตรงได้คะ ***

ป้ายทางหนีไฟ-dyno2

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10N-2A

แบบติดเพดาน 2 หน้า เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด Hight Power / Hight Lumen ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Microcontroller เเละ Intelligen Battery Charger ทำให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่ยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้                          

 • » หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-S10-2A สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า ทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 7 เท่า
 • » ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
 • » ให้แสงสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • » มีรูปทรงกระทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
 • » SMARTCHARGER” คือระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ DYNO ที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • » หลักการทำงาน คือ ระบบจะตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ว่าสมบูรณ์ หรือไม่ และจะหยุดชาร จแบตเตอรี่ถ้าตรวจพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้ว

*** หากลูกค้าต้องการราคาสินค้าสำรหับราคาโครงการ  หรือจำนวนมาก รบกวนระบุรุ่น, จำนวน ที่ชัดเจน และติดต่อฝ่ายขายโดยตรงได้คะ ***

ป้ายทางหนีไฟ-dyno

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น  LX-S10N-1B

แบบติดผนัง 1 หน้า เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด Hight Power / Hight Lumen ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Microcontroller เเละ Intelligen Battery Charger ทำให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่ยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้                     

 • » หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-S10-1B สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า ทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 7 เท่า
 • » ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
 • » ให้แสงสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • » มีรูปทรงกระทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
 • » SMARTCHARGER” คือระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ DYNO ที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • » หลักการทำงาน คือ ระบบจะตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ว่าสมบูรณ์ หรือไม่ และจะหยุดชาร จแบตเตอรี่ถ้าตรวจพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้ว

*** หากลูกค้าต้องการราคาสินค้าสำรหับราคาโครงการ  หรือจำนวนมาก รบกวนระบุรุ่น, จำนวน ที่ชัดเจน และติดต่อฝ่ายขายโดยตรงได้คะ ***

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10N-1D

แบบฝังฝ้า 1 หน้า เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านึวามปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด Hight Power / Hight Lumen ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Microcontroller เเละ Intelligen Battery Charger ทำให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่ยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้                          

 • » หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-S10N-1D สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า ทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 7 เท่า
 • » ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
 • » ให้แสงสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • » มีรูปทรงกระทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
 • » SMARTCHARGER” คือระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ DYNO ที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • » หลักการทำงาน คือ ระบบจะตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ว่าสมบูรณ์ หรือไม่ และจะหยุดชาร จแบตเตอรี่ถ้าตรวจพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้ว

*** หากลูกค้าต้องการราคาสินค้าสำรหับราคาโครงการ  หรือจำนวนมาก รบกวนระบุรุ่น, จำนวน ที่ชัดเจน และติดต่อฝ่ายขายโดยตรงได้คะ ***

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-S10N-2D

แบบฝังฝ้า 2 หน้า เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านึวามปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด Hight Power / Hight Lumen ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Microcontroller เเละ Intelligen Battery Charger ทำให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่ยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้                          

 • » หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-S10-2D สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า ทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 7 เท่า
 • » ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 3 ชั่วโมง
 • » ให้แสงสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • » มีรูปทรงกระทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
 • » SMARTCHARGER” คือระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ DYNO ที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • » หลักการทำงาน คือ ระบบจะตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ว่าสมบูรณ์ หรือไม่ และจะหยุดชาร จแบตเตอรี่ถ้าตรวจพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้ว

*** หากลูกค้าต้องการราคาสินค้าสำรหับราคาโครงการ  หรือจำนวนมาก รบกวนระบุรุ่น, จำนวน ที่ชัดเจน และติดต่อฝ่ายขายโดยตรงได้คะ ***

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-B10N-1C

แบบกล่องแขวนเพดาน 1 หน้า เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านึวามปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด Hight Power / Hight Lumen ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Microcontroller เเละ Intelligen Battery Charger ทำให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่ยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้           

 • » หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-B10-1C สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ และยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า
 • » ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 2 ชั่วโมง
 • » ให้แสงสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • » มีรูปทรงกระทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
 • » SMARTCHARGER” คือระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ DYNO ที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • » หลักการทำงาน คือ ระบบจะตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ว่าสมบูรณ์ หรือไม่ และจะหยุดชาร จแบตเตอรี่ถ้าตรวจพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้ว

*** หากลูกค้าต้องการราคาสินค้าสำรหับราคาโครงการ  หรือจำนวนมาก รบกวนระบุรุ่น, จำนวน ที่ชัดเจน และติดต่อฝ่ายขายโดยตรงได้คะ ***

 ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-B10N-2C

แบบแขวนเพดาน 2 หน้า เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านึวามปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด Hight Power / Hight Lumen ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Microcontroller เเละ Intelligen Battery Charger ทำให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่ยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้           

 • » หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-B10-2C สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ และยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า
 • » ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 2 ชั่วโมง
 • » ให้แสงสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • » มีรูปทรงกระทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
 • » SMARTCHARGER” คือระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ DYNO ที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • » หลักการทำงาน คือ ระบบจะตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ว่าสมบูรณ์ หรือไม่ และจะหยุดชาร จแบตเตอรี่ถ้าตรวจพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้ว

*** หากลูกค้าต้องการราคาสินค้าสำรหับราคาโครงการ  หรือจำนวนมาก รบกวนระบุรุ่น, จำนวน ที่ชัดเจน และติดต่อฝ่ายขายโดยตรงได้คะ ***

 ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO รุ่น LX-B10-1B

แบบติดผนัง 1 หน้า เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านึวามปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด Hight Power / Hight Lumen ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Microcontroller เเละ Intelligen Battery Charger ทำให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่ยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้           

 • » หลอด LED ที่ถูกเลือกใช้ในรุ่น LX-B10-1B สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบฯ แบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ และยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า
 • » ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ยังสามารถสำรองไฟได้นานมากกว่า 2 ชั่วโมง
 • » ให้แสงสดใสสว่างได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • » มีรูปทรงกระทัดรัด เหมาะสำหรับ Interior สมัยใหม่
 • » SMARTCHARGER” คือระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ DYNO ที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • » หลักการทำงาน คือ ระบบจะตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ว่าสมบูรณ์ หรือไม่ และจะหยุดชาร จแบตเตอรี่ถ้าตรวจพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้ว

*** หากลูกค้าต้องการราคาสินค้าสำรหับราคาโครงการ  หรือจำนวนมาก รบกวนระบุรุ่น, จำนวน ที่ชัดเจน และติดต่อฝ่ายขายโดยตรงได้คะ ***

สนใจแอดไลน์ @bmcorp

โรงงานผลิต ขายปลีก-ส่ง ป้ายไฟฉุกเฉิน DYNO #อุปกรณ์เซฟตี้ #รองเท้าเซฟตี้ #รองเท้าผ้าใบหัวเหล็ก #คลีนรูม #safetyjogger #ถุงมือกันบาด สนใจติดต่อ Line: @bmcorp

Weight 1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ป้ายไฟฉุกเฉิน DYNO”

Your email address will not be published. Required fields are marked *