แว่นตานิรภัยเป็นอุปกรณ์สำหรับปกป้องดวงตาจากการพุ่งกระเด็นของเศษวัสดุ ซึ่งอาจพบได้ขณะทำงานตัดโลหะ งานเจีย งานขัด งานหล่อ แว่นตานิรภัย แว่นตาเซฟตี้ แว่นตางานเชื่อม แว่นตานิรภัยชนิดต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานในเขตก่อสร้าง เขตอุตสหกรรม และพื้นที่เสี่ยงอันตราย
แว่นป้องกันสารเคมี แว่นชนิดนี้ จะมีลักษณะคล้ายกับ แว่นเจียร์ธรรมดา แต่จะสามารถกันสารเคมีได้ด้วย เนื่องจากจะมียางรอบตัวแว่น เพื่อให้แนบติดหน้า
แว่นงานเชื่อม เลนส์ที่ใช้ มักจะเป็นชนิดเลนส์แย กทำด้วยแก้วชุบแข็ง
แว่นตาเซฟตี้ จะมีลักษณะ คล้ายกับแว่นสายตา หรือ แว่นแฟชั่นโดยทั่ว ๆ ไป ต่างกันเพียงเลนส์ และอาจจะมีกระบังข้างตรงกรอบแว่นตาเพิ่มขึ้นเท่านั้น จะมีไว้สำหรับ งานกลึง งานประกอบชิ้นส่วน งานหล่อ งานเชื่อม เป็นต้น แว่นตาเซฟตี้ หรือแว่นครอบตา ควรจะได้รับมาตรฐาน ANSI Z 87.1 หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่รองรับ

โดยทางเรามีจำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และดวงตา แว่นตาเซฟตี้ , แว่นตานิรภัย , แว่น SAFETY , แว่นเลนส์ polarized , แว่น king , แว่นเซฟตี้, แว่นนิรภัย, แว่นตากันสะเก็ด, แว่นตากันฝุ่น, แว่นครอบตานิรภัย (GOGGLE), แว่นตาดูน้ำเหล็ก, แว่นตางานเชื่อม,
หน้ากากงานเชือม , แว่นตา เลนส์ ดำ ใส เทา ชา และ ปรอท , แว่นเชื่อม, กระบังหน้า (มีทั้งแบบเลนส์ใสและเลนส์ดำ), โครงกระบังหน้า กระบังหน้าแบบยึดกับหมวก safety สินค้ามีมาตรฐาน CE, ANSI

Showing all 34 results

แว่นงานเชื่อม UVEX 9161-145

แว่นตาเซฟตี้ แว่นตานิรภัย แว่นตากันสะเก็ด YS-302

แว่นตานิรภัย BS-102

แว่นครอบตากันสารเคมี กันสะเก็ด

แว่นตาเซฟตี้ แว่นตานิรภัย แว่นตากันสะเก็ด YS-311 สีดำ

ครอบตากรอบเทา เลนส์ใส(อะซิเตต) กันสารเคมีงานพ่นสี

แว่นงานเชื่อม UVEX 9162-045

แว่นตานิรภัย UVEX รุ่น I-VO กรอบฟ้าส้ม เลนส์ใส NC

TH300 Series แว่นตานิรภัยเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า

แว่นตานิรภัย 3M 11381 BX เลนส์ดำ

แว่นตานิรภัย 3M 11380 BX เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย 3M 11388 เลนส์ Indoor/Outdoor

แว่นตานิรภัย 3M Virtua Sport 11386 เลนส์เทา

แว่นตานิรภัย 3M 11384 เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย 3M 11328 เลนส์ Indoor/Outdoor

แว่นตานิรภัย 3M 11327 เลนส์เทา

แว่นตานิรภัย 3M 11326 เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย 3M 2720 เลนส์ใส

3M 1611 แว่นตานิรภัย 3M รุ่น 1611

แว่นตานิรภัย 3M 1710 เลนส์ใส

10436 แว่นตานิรภัย Asian Virtua Sport เลนส์ Indoor/Outdoor

10435 แว่นตานิรภัย Asian Virtua Sport เลนส์ดำ

10434 แว่นตานิรภัย Asian Virtua Sport เลนส์ใส

แว่นครอบตากันสะเก็ด (กันสารเคมี + Anti-Fog)

แว่นเซฟตี้กันสะเก็ด YS-820 สีเทา

แว่นตากันสะเก็ด YS-810 สีใส

แว่นตาเซฟตี้ แว่นตานิรภัย แว่นตากันสะเก็ด YS-301 สีใส

แว่นตานิรภัย รุ่นYS-120 เลนส์สีดำ#3 /แว่นตากันสะเก็ด /แว่นตาเซฟตี้ yamada

แว่นตานิรภัย รุ่นYS-110 เลนส์สีใส

แว่นตานิรภัย รุ่นYS-101 เลนส์สีใส /แว่นตากันสะเก็ด /แว่นตาเซฟตี้ YAMADA

ครอบตานิรภัย 3M 2890 เลนส์ใส

ครอบตานิรภัย 3M 1623 เลนส์ใส

ครอบตานิรภัย 3M 1621 เลนส์ใส

3M 2750 แว่นตานิรภัย 3M เลนส์ใส