แว่นตานิรภัยเป็นอุปกรณ์สำหรับปกป้องดวงตาจากการพุ่งกระเด็นของเศษวัสดุ ซึ่งอาจพบได้ขณะทำงานตัดโลหะ งานเจีย งานขัด งานหล่อ แว่นตานิรภัย แว่นตาเซฟตี้ แว่นตางานเชื่อม แว่นตานิรภัยชนิดต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานในเขตก่อสร้าง เขตอุตสหกรรม และพื้นที่เสี่ยงอันตราย

Showing all 34 results

10434 แว่นตานิรภัย Asian Virtua Sport เลนส์ใส

10435 แว่นตานิรภัย Asian Virtua Sport เลนส์ดำ

10436 แว่นตานิรภัย Asian Virtua Sport เลนส์ Indoor/Outdoor

3M 1611 แว่นตานิรภัย 3M รุ่น 1611

3M 2750 แว่นตานิรภัย 3M เลนส์ใส

TH300 Series แว่นตานิรภัยเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า

ครอบตากรอบเทา เลนส์ใส(อะซิเตต) กันสารเคมีงานพ่นสี

ครอบตานิรภัย 3M 1621 เลนส์ใส

ครอบตานิรภัย 3M 1623 เลนส์ใส

ครอบตานิรภัย 3M 2890 เลนส์ใส

แว่นครอบตากันสะเก็ด (กันสารเคมี + Anti-Fog)

แว่นครอบตากันสารเคมี กันสะเก็ด

แว่นงานเชื่อม UVEX 9161-145

แว่นงานเชื่อม UVEX 9162-045

แว่นตากันสะเก็ด YS-810 สีใส

แว่นตานิรภัย 3M 11326 เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย 3M 11327 เลนส์เทา

แว่นตานิรภัย 3M 11328 เลนส์ Indoor/Outdoor

แว่นตานิรภัย 3M 11380 BX เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย 3M 11381 BX เลนส์ดำ

แว่นตานิรภัย 3M 11384 เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย 3M 11388 เลนส์ Indoor/Outdoor

แว่นตานิรภัย 3M 1710 เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย 3M 2720 เลนส์ใส

แว่นตานิรภัย 3M Virtua Sport 11386 เลนส์เทา

แว่นตานิรภัย BS-102

แว่นตานิรภัย UVEX รุ่น I-VO กรอบฟ้าส้ม เลนส์ใส NC

แว่นตานิรภัย รุ่นYS-101 เลนส์สีใส /แว่นตากันสะเก็ด /แว่นตาเซฟตี้ YAMADA

แว่นตานิรภัย รุ่นYS-110 เลนส์สีใส

แว่นตานิรภัย รุ่นYS-120 เลนส์สีดำ#3 /แว่นตากันสะเก็ด /แว่นตาเซฟตี้ yamada

แว่นตาเซฟตี้ แว่นตานิรภัย แว่นตากันสะเก็ด YS-301 สีใส

แว่นตาเซฟตี้ แว่นตานิรภัย แว่นตากันสะเก็ด YS-302

แว่นตาเซฟตี้ แว่นตานิรภัย แว่นตากันสะเก็ด YS-311 สีดำ

แว่นเซฟตี้กันสะเก็ด YS-820 สีเทา