เครื่องมือวัด

แสดง 7 รายการ

FLIR-ONE-iOS กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับ iOS
Close

FLIR-ONE-iOS กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับ iOS

LX-100 เครื่องวัดแสง
Close

LX-100 เครื่องวัดแสง

PLX-111
Close

PLX-111 เครื่องวัดแสง

มัลติมิเตอร์ DM-9982G
Close

มัลติมิเตอร์ DM-9982G

-3%
เครื่องวัดเสียงสะสม Noise Dosimeter
Close

เครื่องวัดเสียงสะสม Lutron DS-2013SD

-30%
เครื่องวัดเสียงสะสม ST-130
Close

เครื่องวัดเสียงสะสม ST-130

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ ชนิดเป่าระบบดิจิตอล DA-3000
Close

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ ชนิดเป่าระบบดิจิตอล DA-3000