อุปกรณ์ลดเสียง หรือ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง HEARING PROTECTOR : แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 1. ที่อุดหู (EAR PLUG) 2. ที่ครอบหู (EAR MUFF)

Showing all 14 results

1270 ปลั๊กอุดหูลดเสียง ชนิดมีสาย (NRR 24) สายพีวีซี

1271 ปลั๊กอุดหูลดเสียง ชนิดมีสาย (NRR 24) สายโพลีเอสเทอร์

3M ที่ครอบหูลดเสียง รุ่น H10A ชนิดคาดศีรษะ

3M ที่อุดหู เอียปลั๊ก ยางสังเคราะห์ รุ่น 1270 ชนิดมีสาย

3M ที่อุดหู เอียปลั๊ก แบบโฟม รุ่น 1100

ที่ครอบหู Sperian รุ่น Leightning L1

ที่ครอบหู Sperian รุ่น Leightning L2

ที่ครอบหู Sperian รุ่น Leightning L2F

ที่ครอบหู Sperian รุ่น Leightning L3

ที่ครอบหู Sperian รุ่น Thunder T1

ที่ครอบหู Sperian รุ่น Thunder T2

ปลั๊กอุดหูลดเสียง Y-513 ชนิดซิลิโคน บรรจุซอง

ปลั๊กอุดหูลดเสียง Y-519 พียูโฟมแบบมีสายคล้อง

ปลั๊กอุดหูลดเสียง Y505-1 ชนิดซิลิโคนแบบกล่อง