หมวกนิรภัย ภาษาอังกฤษ Safety helmet จะต้องสามารถกันกระแทก กันการเจาะ หรือกันไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นเพียงแค่การลดแรงเท่านั้น แบ่งเป็น  หมวกนิรภัย ประเภทที่ E ตัว E ย่อมาจาก Electrical หมวกนิรภัย ประเภทที่ตัว G ย่อมาจาก General หมวกนิรภัย ประเภทที่ตัว C ย่อมาจาก Conductive หมวกนิรภัยประเภทนี้ไม่กันไฟฟ้า หมวกนิรภัยทุกชนิดควรได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ ANSI

Showing all 11 results