ถุงมือกันความเย็น ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมห้องเย็น หรือ อาหารแช่แข็ง จำเป็นที่จะต้องใช้ถุงมือกันความเย็น เพื่อจับสิ่งของ หรือ ชิ้นงานที่มีความเย็นจัด ป้องกันการบาดเจ็บจากอาการน้ำแข็งกัดมือ

Show sidebar

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก