chemical glove

เครื่องหมายมาตรฐานถุงมือนิรภัย

เครื่องหมายมาตรฐานถุงมือนิรภัย

1 2 3

 

Chemical groupNatural rubberNitrileNeoprenePVCPVAButyl
Solvents
XX 
Ketones
XXXX
Acids
XXXX  
Hydrocarbons
XX 
Oils
XXXX 
Greases
XXXX 
Organic solvents
XX 

 

บริการติดตั้งแอร์

บริการติดตั้งแอร์

“บริษัทฯ มีวิศวกรผู้ชำนาญให้บริการออกแบบ  ในรายละเอียดของโครงการก่อสร้างต่างๆ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อการติดตั้งให้ตรงกับความประสงค์ของเจ้าของงานไปจนถึงการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ  การทดสอบเดินเครื่องอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างดีที่สุด  เมื่อส่งมอบงานแล้วยังดูแลระบบและอุปกรณ์ให้ตลอดอายุรับประกัน จึงทำให้เจ้าของงานและผู้ใช้งานวางใจในความมั่นคงของระบบการใช้งานที่ต่อเนื่องได้”

อัตราค่าบริการ ติดตั้งแอร์ใหม่

 

ขนาดบีทียู (BTU)

ท่อระบบ

สายไฟ

เบรกเกอร์

ติดผนัง

แขวนใต้ฝ้า

ตู้ตั้ง/สี่ทิศทาง

ขนาด9,000 12,001BTU

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

3,500.-

5,000.-

5,500.-

ขนาด18,001 24,000BTU

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

4,500.-

5,500.-

6,000.-

ขนาด24,001 36,000BTU

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

5,500.-

6,000.-

6,500.-

ขนาด36,001  48,000TU

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

5,500.-

6,500.-

7,000.-

ขนาด48,001 60,000BTU

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

6,000.-

6,800.-

7,800.-

ขนาด 60,001 BTUขึ้นไป

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

Call

Call

Call

 

**เงือนไข การรับประกัน 3 เดือน จากการติดตั้ง

อุปกรณ์ติดตั้งแถมฟรี

1.ท่อทองแดง 4 เมตร

2.สายไฟไม่เกิน10เมตร

3.ท่อน้ำทิ้งไม่เกิน 5 เมตร

4.ขาแขวนคอยล์ร้อน 1 ชุด (QM หรือ ขากระเช้า )

5.รางครอบท่อน้ำยาอย่างดี (SUMEDA) 

 

หมายเหตุ

 1.ต้องการขาแขวน 500.-

 2.ไม่รวมค่าถอด และ การขนย้าย

 3.ท่อน้ำยาขายเป็นชุด @ 1,200.- มี 4 เมตร (ถ้าเกินคิดตามจริงเป็น BTU)

 4.รางครอบท่อ ชุดละ 1,000.- มี 4 เมตร (ถ้าเกินคิดตามจริง เมตรละ 250.-)

 

 

SIGNATURE2

บริการแปล MSDS

รับแปล MSDS (เอกสารข้อมูลความปลอดภัย)

บริการแปลเอกสาร MSDS

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS: Material Safety Data Sheet)

เป็นเอกสารรายละเอียดความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลทางกายภาพ ความเป็นอันตรายของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิง การจัดการกรณีรั่วไหล อุปกรณ์นิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และอื่นๆ

MSDS จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพราะเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพนักงานที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับสารเคมีเหล่านั้นโดยตรง เพราะอันตรายที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากมีการจัดการกับสารเคมีเหล่านี้อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันได้ผ่านการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยอยู่เป็นประจำ แต่ทั้งนี้ เอกสารสำหรับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยควรได้รับการแปลและถ่ายทอดจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้อย่างแท้จริง

บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด

มีบุคลากรและนักแปลที่เชี่ยวชาญและจบการศึกษาโดยตรงด้านเคมีโดยเฉพาะ ทำให้มีความคุ้นเคยและรู้จักสารเคมีประเภทต่างๆ เป็นอย่างดี และสามารถแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง

ติดต่อเราได้แล้ววันนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรอันมีค่าของคุณ

contact
 
ตลับกรอง

การเลือกไส้กรองแก๊สและไอระเหย

การเลือกไส้กรองแก๊สและไอระเหย

 

การเลือกไส้กรองแก๊สและไอระเหย มาตรฐาน EN

 

มาตรฐานยุโรป EN

ความรุนแรงของแก๊สและไอระเหยโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ

 • ลักษณะของแก๊สและไอระเหยว่าเป็นพิษมากน้อยเพียงไร
 • ชนิดของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของแก๊สหรือไอระเหยนั้นๆ
 • ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ
 • ระยะเวลาการสัมผัสหรือสูดดม
 • ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น ความไวต่อกลิ่นและสัมผัส อัตราการหายใจของแต่ละคน

ประเภทไส้กรองแก๊สและไอระเหย

A-FILTER

สำหรับป้องกันไอสารอินทรีย์ ที่มีอุณหภูมิมากกว่า 65 องศาเซลเซียส ได้แก่ สารเคมีที่มี

 • ส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอน เช่น Toluene, Benzene, Xylene, Styrene, Turpentine, Cyclohexane, Carbon Tetrachloride, Trichloroethylene,Thinners
 • ไออินทรีย์อื่นๆ เช่น Dimethyl Formamide, Phenol, Furfuryl alcohol, Diacetone alcohol.
 • ส่วนประกอบของพลาสติก เช่น Phthalates, phenol resins, epoxy plastics. Polychlorinated Biphenyls as PCB isomers.

B-FILTER

สำหรับป้องกันไอสารอนินทรีย์ เช่น Chlorine, Nitrogen Dioxide, Hydrogen Sulphide (H2S), Hydrogen Cyanide (HCN), Hydrogen Chloride (HCl), Cyanide

compounds, Phosphorus and Phosphoric acid.

 

E-FILTER

สำหรับป้องกันไอสารอินทรีย์ และไอกรด เช่น Nitric acid, Propionic acid, Sulphur dioxide, Sulphuric acid, Formic acid.

 

K-FILTER

สำหรับป้องกันแอมโมเนียและผลิตภัณฑ์จากแอมโมเนีย เช่น Methylamine, Ethylamine, Ethylenediamine, Diethylamine.

 

AX-FILTER

สำหรับป้องกันไอสารอินทรีย์ ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 65 องศาเซลเซียส ได้แก่Acetaldehyde, Acetone, Butane, Butadiene, Diethyl Ether,

Dichloromethane, Dimethyl Ether, Ethylene Oxide, Methanol,

Methylene Chloride, Methyl Acetate, Methyl Formate, Vinyl

Chloride.

 

Hg-P3-FILTER

สำหรับป้องกันไอปรอทและไออินทรีย์หรือไออนินทรีย์ที่มีส่วนผสมของปรอท รวมถึงโอโซน

 

REACTOR-P3 FILTER

สำหรับป้องกันสารกัมมันตรังสีและไออินทรีย์ที่มีส่วนผสมของสารกัมมันตรัง เช่น

Methyl Iodide (เป็นไส้กรองแบบผสมเท่านั้น)

 

 

ระดับการกรองของไส้กรอง

ระดับการกรองของไส้กรอง สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ตามความสามารถในการกรองไอสารเคมีเข้มข้นต่างกัน ตามมาตรฐาน EN141

 

Class 1 : ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มข้นสารเคมีในอากาศที่ 1000 ppm (0.1%)

Class 2 : ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มข้นสารเคมีในอากาศที่ 5000 ppm (0.5%)

Class 3 : ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มข้นสารเคมีในอากาศที่ 10,000 ppm (1%)

* ppm = part per million

 

Colour MarkTypeApplicationClassMax allowed gas ConcentrationStandard
 AOrganic gases and vapours (boiling point >65°C)11000 ml/min³(0.1 Vol %)EN141 or EN14387
25000 ml/min³(0.5 vol %)
310000 ml/min³(1.0 vol %)
 BInorganic gases and vapours (not CO) i.e. Chlorine, H2S, HCN.11000 ml/min³(0.1 Vol %)EN141 or EN14387
25000 ml/min³(0.5 vol %)
310000 ml/min³(1.0 vol %)
 ESulphur Dioxide and acidic gases and vapours11000 ml/min³(0.1 Vol %)EN141 or EN14387
25000 ml/min³ 10000(0.5 vol %)
3ml/min³(1.0 vol %)
 KAmmonia and organic ammonia derivatives11000 ml/min³(0.1 Vol %)EN141 or EN14387
25000 ml/min³(0.5 vol %)
310000 ml/min³(1.0 vol %)
 AXOrganic gases and vapours (boiling point <65°C)gr.1 100 ml/min³ max 40 min gr.1 500ml/min³ max 20 minEN371
gr.2 1000 ml/min³ max 60 min gr.2 5000 ml/min³

max 20 min

 
 NO-P3Nitrogen Oxides e.g. NO, NO2, NOXMaximum allowed time of use 20 minutesEN141 or EN14387
 Hg-P3Mercury VapoursMaximum allowed time of use 50 hoursEN141 or EN14387
 COCarbon MonoxideLocal guide linesDIN 3181
 
 Reactor P3Radioactive IodineLocal guide linesDIN 3181

fShare

ความแตกต่าง Cartridges vs. Canisters

 

ความแตกต่าง Cartridges vs. Canisters

 

          

 1. ปริมาณวัสดุดูดซับ(Sorbent Volume)

พื้นฐานความแตกต่างระหว่างตลับ catridge และ canisters คือปริมาณการ บรรจุวัสดุดูดซับ(sorbent)ไม่ใช่การใช้งาน. ตลับ catridge มีองค์ประกอบที่ขจัดไอและก๊าซที่อาจใช้ได้ลำพังหรือเป็นคู่ในหน้ากากครึ่งหน้าหรือเต็มหน้า แต่ปริมาณวัสดุดูดซับของตลับ catridge จะมีขนาดเล็ก ประมาณ 50-200 cm3 ดังนั้นจึงมีอายุการใช้งานสั้นโดยเฉพาะในก๊าซหรือไอที่มีความเข้มข้นสูง. ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจกับตลับ catridge โดยทั่วไปจะจำกัดความเข้มข้นก๊าซหรือไอไว้ต่ำ ผู้ใช้ควรจะพิจารณาถึงคำแนะนำของ NIOSH,ป้ายกำกับรับรองหรือมาตรฐานเฉพาะที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

 

Canisters มีวัสดุดูดซับ(sorbent)ปริมาณมาก และอาจติดอยู่บริเวณคาง, ด้านหน้าหรือหลังหน้ากาก หน้ากากที่ใช้กับ canisters สามารถใช้กับไอหรือก๊าซที่มีความเข้มข้นสูงได้ (ระดับที่อันตรายมากต่อชิวิตหรือสุขภาพ) กว่าตลับ catridge

สำหรับ Canisters แบบที่ติดกับคาง โดยทั่วไปจะมีปริมาณวัสดุดูดซับ ประมาณ 250-500 cm3 และจะใช้งานกับหน้ากากแบบเต็มหน้า ส่วน Canisters แบบติดบริเวณด้านหน้าหรือด้านหลัง จะพกพาโดยการใช้สายสะพายและใช้ท่อหายใจมายึดกับหน้ากาก จะจัดขึ้นในสถานที่โดยเทียมและเชื่อมต่อกับ facepiece ซึ่ง canister แบบนี้จะมีปริมาณวัสดุดูดซับ ปริมาณ 1000-2000 cm3.

 

หน้ากากแบบใช้ canister นี้ถือว่าเป็น “หน้ากากกันก๊าซ” ซึ่งหน้ากากแบบนี้จะได้รับการรับรองสำหรับใช้กับก๊าซโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างตลับ catridge กันสารเคมี คือ ปริมาณวัสดุดูดซับที่มากกว่า และการป้องกันก๊าซและไอที่มีความเข้มข้นสูงกว่าได้

 1. โครงสร้างตลับ (Construction)

ประเภทของวัสดุดูดซับ sorbent ที่พบใน cartridge และ ตลับ canisters สำหรับใช้กับสารเคมีโดยเฉพาะอาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต อย่างไรก็ตามโครงสร้างของตัวตลับ cartridge และ ตลับ canisters มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยมีพื้นฐานเดียวกันคือให้มีความหนาของวัสดุดูดซับเพียงพอ และมีปริมาณเพื่อให้แน่ใจว่า 1) สามารถขจัดสารปนเปื้อนได้หมดในเวลาที่ระบุในการทดสอบ 30 CFR 11 และ 2) วัสดุดูดซับยังสามารถใช้งานได้

 1. การทดสอบตามมาตรฐาน CBRN

การทดสอบ Cartridges และ Canisters ที่ผ่านตามมาตรฐาน CBRN จะทดสอบที่อุณหภูมิห้อง 25°C ± 2.5°C และความชื้นสัมพัทธ์ที่ 25% ± 2.5% และ 80% ± 2.5%

การทดสอบจะทดสอบที่เวลา 15,30,60,90 และ 120 นาที โดย Canister จะทดสอบที่อัตราลม 115 lpm และ cartridge ที่อัตราลม 170 lpm ซึ่งอัตราลมนี้จะแบ่งออกตามจำนวนตลับที่ใช้ในสภาพแวดล้อมนั้น โดยประสิทธิภาพของ Cartridge และ Canister ต้องเป็นไปตามตารางนี้

 

สารเคมีที่ทดสอบCanisterCartridge
ความเข้มข้นสาร (ppm)ความเข้มข้นที่ให้ผ่านได้ (ppm)ความเข้มข้นสาร (ppm)ความเข้มข้นที่ให้ผ่านได้ (ppm)
Ammonia2,50012.51,25012.5
Cyanogen chloride30021502
Cyclohexane2,600101,30010
Formaldehyde50012501
Hydrogen cyanide9404.7*4704.7*
Hydrogen sulfide1,0005.05005.0
Nitrogen dioxide2001 ppm NO2 or 25 ppm NO†1001 ppm NO2 or 25 ppm NO†
Phosgene2501.251251.25
Phosphine3000.31500.3
Sulfur dioxide1,50057505
* Sum of HCN and C2N2    
† Nitrogen Dioxide breakthrough is monitored for both NO2 and NO. The breakthrough is determined by which quantity, NO2 or NO, reaches breakthrough first.

ข้อสงสัย เกี่ยวกับการรายงาน สอ.1 ถึง สอ.4

ข้อสงสัย เกี่ยวกับการรายงาน  สอ.1 ถึง สอ.4

1. สอ. 1 ให้แจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556
2. สอ.2 ไม่จำเป็นต้องแจ้ง เนื่องจากกฎหมายถูกยกเลิกแล้ว และยังไม่มีประกาศใดๆ มาให้ปฏิบัติตาม
3. สอ.3 ก็ไม่ต้องแจ้งแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และส่งรายงานผลการตรวจวัดให้แก่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัด ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
4. สอ.4 ก็ไม่ต้องแจ้งแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างฯ และแบบ จผส.1 แทน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551