• หมวกเซฟตี้ ปรับหมุน (สีขาวเทา) มอก. รุ่น SH32

  หมวกเซฟตี้หมวกก่อสร้าง หมวกนิรภัย ปรับหมุน (สีขาวเทา) มอก.ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนน้ำหนักหมวก 150 gโครงสร้างหมวก รุ่น GS32 ผลิตจาก ABS (อะคิโลไนตริล, บิวตาไดอีน และ สไตรีน)
  ชุดรองในแบบปรับหมุน (RATCHET SUSPENSION)ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนรองในสายไนลอน 2.5 ซม. แบบรับแรงกระแทก 6 จุด ช่วยให้เฉลี่ยในการรับแรงด้านข้างมีช่องสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อื่นๆ เช่นที่ครอบหู หน้ากากเชื่อมโลหะและชุดกระบังหน้ารองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.
  **บรรจุ 20 ใบ/ลัง**

 • หมวกเซฟตี้ ปรับหมุน (สีเขียว) มอก. รุ่น SH32

  หมวกเซฟตี้หมวกก่อสร้าง หมวกนิรภัย ปรับหมุน (สีเขียว) มอก.ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนน้ำหนักหมวก 150 gโครงสร้างหมวก รุ่น GS32 ผลิตจาก ABS (อะคิโลไนตริล, บิวตาไดอีน และ สไตรีน)
  ชุดรองในแบบปรับหมุน (RATCHET SUSPENSION)ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนรองในสายไนลอน 2.5 ซม. แบบรับแรงกระแทก 6 จุด ช่วยให้เฉลี่ยในการรับแรงด้านข้างมีช่องสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อื่นๆ เช่นที่ครอบหู หน้ากากเชื่อมโลหะและชุดกระบังหน้ารองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.
  **บรรจุ 20 ใบ/ลัง**

 • หมวกเซฟตี้ ปรับหมุน (สีน้ำเงิน) มอก. รุ่น SH32

  หมวกเซฟตี้หมวกก่อสร้าง หมวกนิรภัย ปรับหมุน (สีน้ำเงิน) มอก.ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนน้ำหนักหมวก 150 gโครงสร้างหมวก รุ่น GS32 ผลิตจาก ABS (อะคิโลไนตริล, บิวตาไดอีน และ สไตรีน)
  ชุดรองในแบบปรับหมุน (RATCHET SUSPENSION)ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนรองในสายไนลอน 2.5 ซม. แบบรับแรงกระแทก 6 จุด ช่วยให้เฉลี่ยในการรับแรงด้านข้างมีช่องสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อื่นๆ เช่นที่ครอบหู หน้ากากเชื่อมโลหะและชุดกระบังหน้ารองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.
  **บรรจุ 20 ใบ/ลัง**

 • หมวกเซฟตี้ ปรับหมุน (สีฟ้า) มอก. รุ่น SH32

  หมวกเซฟตี้หมวกก่อสร้าง หมวกนิรภัย ปรับหมุน (สีฟ้า) มอก.ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนน้ำหนักหมวก 150 gโครงสร้างหมวก รุ่น GS32 ผลิตจาก ABS (อะคิโลไนตริล, บิวตาไดอีน และ สไตรีน)
  ชุดรองในแบบปรับหมุน (RATCHET SUSPENSION)ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนรองในสายไนลอน 2.5 ซม. แบบรับแรงกระแทก 6 จุด ช่วยให้เฉลี่ยในการรับแรงด้านข้างมีช่องสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อื่นๆ เช่นที่ครอบหู หน้ากากเชื่อมโลหะและชุดกระบังหน้ารองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.
  **บรรจุ 20 ใบ/ลัง**

 • หมวกเซฟตี้ ปรับหมุน (สีแดง) มอก. รุ่น SH32

  หมวกเซฟตี้หมวกนิรภัย หมวกเซฟตี้ ปรับหมุน (สีแดง) มอก.ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนน้ำหนักหมวก 150 gโครงสร้างหมวก รุ่น GS32 ผลิตจาก ABS (อะคิโลไนตริล, บิวตาไดอีน และ สไตรีน)
  ชุดรองในแบบปรับหมุน (RATCHET SUSPENSION)ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนรองในสายไนลอน 2.5 ซม. แบบรับแรงกระแทก 6 จุด ช่วยให้เฉลี่ยในการรับแรงด้านข้างมีช่องสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อื่นๆ เช่นที่ครอบหู หน้ากากเชื่อมโลหะและชุดกระบังหน้ารองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.
  **บรรจุ 20 ใบ/ลัง

 • หมวกเซฟตี้ ปรับหมุน (สีเหลือง) มอก. รุ่น SH32

  หมวกเซฟตี้หมวกก่อสร้าง หมวกนิรภัย ปรับหมุน (สีเหลือง) มอก.ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนน้ำหนักหมวก 150 gโครงสร้างหมวก รุ่น GS32 ผลิตจาก ABS (อะคิโลไนตริล, บิวตาไดอีน และ สไตรีน)
  ชุดรองในแบบปรับหมุน (RATCHET SUSPENSION)ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนรองในสายไนลอน 2.5 ซม. แบบรับแรงกระแทก 6 จุด ช่วยให้เฉลี่ยในการรับแรงด้านข้างมีช่องสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อื่นๆ เช่นที่ครอบหู หน้ากากเชื่อมโลหะและชุดกระบังหน้ารองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.
  **บรรจุ 20 ใบ/ลัง**

 • หมวกเซฟตี้ ปรับหมุน (สีส้ม) มอก. รุ่น SH32

  หมวกเซฟตี้หมวกก่อสร้าง หมวกนิรภัย ปรับหมุน (สีส้ม) มอก.ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนน้ำหนักหมวก 150 gโครงสร้างหมวก รุ่น GS32 ผลิตจาก ABS (อะคิโลไนตริล, บิวตาไดอีน และ สไตรีน)
  ชุดรองในแบบปรับหมุน (RATCHET SUSPENSION)ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลเปรอะเปื้อนรองในสายไนลอน 2.5 ซม. แบบรับแรงกระแทก 6 จุด ช่วยให้เฉลี่ยในการรับแรงด้านข้างมีช่องสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อื่นๆ เช่นที่ครอบหู หน้ากากเชื่อมโลหะและชุดกระบังหน้ารองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.
  **บรรจุ 20 ใบ/ลัง**

เมนูหลัก