เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ รายละเอียดของงาน → รับคำสั่งซื้อลูกค้าในแต่ละช่องทาง และเปิดใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี → ตรวจสอบคำสั่งซ...

Continue reading