ทีมงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

รายละเอียดของงาน
→ รับคำสั่งซื้อลูกค้าในแต่ละช่องทาง และเปิดใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
→ ตรวจสอบคำสั่งซื้อลูกค้าให้ตรงกับนโยบายการขายในเรื่องราคาและโปรโมชั่น
→ ประสานงานกับฝ่ายขายในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลในใบอนุมัติจัดกิจกรรม
→ บันทุกข้อมูลการค้างส่งในระบบ
→ ประงานงานการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และประหยัด
→ รายงานเรื่องสินค้าชำรุด เสียหาย ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง จนถึงขั้นตอนการรับสินค้า
→ ประสานงาน และจัดเก็บเอกสารต่างๆ เช่น จำนวนในการสั่ง จัดเก็บ การส่งสินค้า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
→ ดำเนินการเรื่องสั่งซื้อ การจัดเก็บสต๊อกของใช้ต่างๆ ให้มีเพียงพอในการใช้งาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) : เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ประเวศ บางนา

อัตรา
1

คุณสมบัติผู้สมัคร
ปวช ปวส ปริญญาตรี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี : Microsoft Office; Word, Power Point, Excel
มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ สั่งทำติดต่อเราได้ที่

โทร: 084-5998135 , 087-8466648

ติดตามสินค้าจากบริษัท ฯ ได้ที่

Official Website: www.safety-thai.com

Facebook: https://www.facebook.com/safetyth/

Leave a Reply