บทความเซฟตี้

เครื่องหมายมาตรฐานถุงมือนิรภัย

chemical glove

เครื่องหมายมาตรฐานถุงมือนิรภัย

1 2 3

 

Chemical group Natural rubber Nitrile Neoprene PVC PVA Butyl
Solvents
X X  
Ketones
X X X X
Acids
X X X X    
Hydrocarbons
X X  
Oils
X X X X  
Greases
X X X X  
Organic solvents
X X  

 

Leave a Reply