รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หลายอัตรา)

คุณสมบัติเบื้องต้น 
– เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– สำเร็จการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป
– มีใจรักการบริการ และบุคลิกภาพดี
– หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดและขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ: คุณอุษา (084-5998135)