บริการ

บริการแปล MSDS

รับแปล MSDS (เอกสารข้อมูลความปลอดภัย)

material safety data sheet

บริการแปลเอกสาร-msds

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS ย่อมาจาก Material Safety Data Sheet) หรือ msds sheets หรือ Safety Data Sheet มีชื่อเรียกหลากหลายล้วนเป็นตัวเดียวกัน เป็นเอกสารรายละเอียดความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลmsds ทางกายภาพ ความเป็นอันตรายของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิง การจัดการกรณีรั่วไหล อุปกรณ์นิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และอื่นๆ ความหมาย MSDS จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพราะเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพนักงานที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับสารเคมีเหล่านั้นโดยตรง เพราะอันตรายที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากมีการจัดการกับสารเคมีเหล่านี้อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันได้ผ่านการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยอยู่เป็นประจำ แต่ทั้งนี้ เอกสารสำหรับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยควรได้รับการแปลและถ่ายทอดจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้อย่างแท้จริง

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) คืออะไร? –What is a Safety Data Sheet (SDS)?

SDS (เดิมเรียกว่า MSDS) ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆเช่นคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิด ความเป็นอันตรายต่อร่างกายสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการจัดการจัดเก็บและขนส่งสารเคมี

บริการแปลเอกสาร MSDS

ให้คำแนะนำสำหรับสารเคมีแต่ละชนิดในสิ่งต่างๆเช่น:

 • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
 • ขั้นตอนการปฐมพยาบาลขั้นตอนการ
 • ทำความสะอาดหกรั่วไหล

ใครจําเป็นต้องมี SDSs?

 • มาตรฐานการสื่อสารอันตรายของ OSHA (1910.1200) และมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (1910.1450) ทั้งสองกําหนดให้ SDSs สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในระหว่างการเปลี่ยนงานแต่ละตัวให้พนักงานเมื่อพวกเขาอยู่ในพื้นที่ทํางานของตน
 • ห้องปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือร้านค้าที่ใช้สารเคมีจะต้องได้รับ SDS ที่เฉพาะเจาะจงกับสารเคมีแต่ละชนิดที่ใช้ในที่ทํางาน

คุณจัดเก็บ / ดูแล SDS ได้อย่างไร?

 • SDS สามารถจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นสำเนากระดาษ
 • ต้องจัดเก็บ SDS ในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาทำงาน (ไม่ใช่หลังประตูที่ล็อกหรือบนอุปกรณ์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านซึ่งพวกเขาไม่มีรหัสผ่าน)
 • ต้องจัดเก็บ SDS ในพื้นที่ทำงาน (ไม่ไกลหรืออยู่ในอาคารอื่น)
 • หากมีการใช้สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ SDS จะต้องพร้อมใช้งานหากพื้นที่นั้นสูญเสียไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ต

ทางเลือกจัดเก็บสำรอง ได้แก่

 • แล็ปท็อปที่มี PDF (หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดก็ได้) ในฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่อง
 • ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ลงในแท่ง USB
 • คอมพิวเตอร์ที่มี PDF ในฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่องที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่สำรองหรือเสียบเข้ากับเต้ารับบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (ช่องสีแดง)

การฝึกอบรม

พนักงานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมในการอ่านเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลความปลอดภัยแผ่น ถ้าห้องปฏิบัติการใช้วิธีการหลักของการเข้าถึง SDS และวิธีการสำรองของการเข้าถึงขั้นต้นทั้งสองวิธีจะถูกรวมอยู่ในการฝึกอบรม การฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคนต้องถูกบันทึกไว้

บริการแปล MSDS

บริการแปลเอกสาร ผู้ช่วยจป.-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโดยทีมงานบริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด

มีบุคลากรและนักแปลที่เชี่ยวชาญและจบการศึกษาโดยตรงด้านเคมีโดยเฉพาะ ทำให้มีความคุ้นเคยและรู้จักสารเคมีประเภทต่างๆ เป็นอย่างดี และสามารถแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง ติดต่อเราได้แล้ววันนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรอันมีค่าของคุณ

contact
 

Leave a Reply