บริการ

บริการติดตั้งแอร์

บริการติดตั้งแอร์

“บริษัทฯ มีวิศวกรผู้ชำนาญให้บริการออกแบบ  ในรายละเอียดของโครงการก่อสร้างต่างๆ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อการติดตั้งให้ตรงกับความประสงค์ของเจ้าของงานไปจนถึงการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ  การทดสอบเดินเครื่องอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างดีที่สุด  เมื่อส่งมอบงานแล้วยังดูแลระบบและอุปกรณ์ให้ตลอดอายุรับประกัน จึงทำให้เจ้าของงานและผู้ใช้งานวางใจในความมั่นคงของระบบการใช้งานที่ต่อเนื่องได้”

อัตราค่าบริการ ติดตั้งแอร์ใหม่

 

ขนาดบีทียู (BTU)

ท่อระบบ

สายไฟ

เบรกเกอร์

ติดผนัง

แขวนใต้ฝ้า

ตู้ตั้ง/สี่ทิศทาง

ขนาด9,000 12,001BTU

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

3,500.-

5,000.-

5,500.-

ขนาด18,001 24,000BTU

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

4,500.-

5,500.-

6,000.-

ขนาด24,001 36,000BTU

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

5,500.-

6,000.-

6,500.-

ขนาด36,001  48,000TU

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

5,500.-

6,500.-

7,000.-

ขนาด48,001 60,000BTU

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

6,000.-

6,800.-

7,800.-

ขนาด 60,001 BTUขึ้นไป

4 เมตร

10 เมตร

1 ชุด

Call

Call

Call

 

**เงือนไข การรับประกัน 3 เดือน จากการติดตั้ง

อุปกรณ์ติดตั้งแถมฟรี

1.ท่อทองแดง 4 เมตร

2.สายไฟไม่เกิน10เมตร

3.ท่อน้ำทิ้งไม่เกิน 5 เมตร

4.ขาแขวนคอยล์ร้อน 1 ชุด (QM หรือ ขากระเช้า )

5.รางครอบท่อน้ำยาอย่างดี (SUMEDA) 

 

หมายเหตุ

 1.ต้องการขาแขวน 500.-

 2.ไม่รวมค่าถอด และ การขนย้าย

 3.ท่อน้ำยาขายเป็นชุด @ 1,200.- มี 4 เมตร (ถ้าเกินคิดตามจริงเป็น BTU)

 4.รางครอบท่อ ชุดละ 1,000.- มี 4 เมตร (ถ้าเกินคิดตามจริง เมตรละ 250.-)

 

 

SIGNATURE2

Leave a Reply