นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และการขนส่งเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

หมายเหตุ :

1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้า ได้ดังนี้

– เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับสินค้า ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด โทร. 084-5998135, 087-8466648 ( ในเวลาทำการปกติของสำนักงานเท่านั้น ) หรือแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผ่านทาง E-mail : bmcorp2016@gmail.com

– เปลี่ยนผ่าน ไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า การรับเปลี่ยนสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่า เจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบสภาพสินค้า และจะติดต่อกลับไปยังลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้า เพื่อยืนยันรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า

2. การรับคืนสินค้า บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่บริษัท ไม่มีสินค้าดังกล่าวในการเปลี่ยนให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากลูกค้า

2.1 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

– ลูกค้าคืนสินค้าด้วยตนเอง : คืนเงินสดให้ลูกค้า

– ลูกค้าคืนสินค้าทางไปรษณีย์ไทย: โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ ทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิ์ ราคาสินค้า คือราคา ณ วันที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

3.  แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใดๆ โดยติดต่อได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด โทร. 084-5998135, 087-8466648 ( ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 18.00 น.) (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผ่านทาง E-mail: bmcorp2016@gmail.com กรุณานำหลักฐานต่อไปนี้มายื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเปลี่ยนสินค้า

– ป้ายที่อยู่จากในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ

– ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

– Pay in/Bank slip การโอนเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต