1. ชำระผ่าน Online Banking

  • ชำระผ่าน Bualuang I-Banking บัญชีธนาคารกรุงเทพ (บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด เลขบัญชี 920-7-122-137

2. ชำระผ่าน Mobile Banking

  • ชำระผ่าน Bualuang M-Banking บัญชีธนาคารกรุงเทพ (บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด เลขบัญชี 920-7-122-137

3. ชำระโดยการโอนเงินและอัพโหลดสลิปหลักฐานการชำระเงิน

  • จะอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินได้อย่างไร?
  • หากคุณเลือกช่องทางที่ถูกต้อง คุณต้องทำการอัพโหลดสลิป โดยมีขั้นตอน ดังนี้
  •  1. เพิ่มเพื่อนไลน์ @meeshirt
  • 2. กด “อัพโหลด” ในออเดอร์ที่ต้องการ
  • 3. เลือก “มีหลักฐานการชำระเงิน อัพโหลดเลย
  • 4. จะมีทีมงานคอยประสานงานและยืนยันการสั่งซื้อ

4. ชำระเงินปลายทาง

  • ชำระเงินปลายทางได้อย่างไร?
  • ขอสงวนสิทธิ์สินค้าบางรายการชำระเงินปลายทาง