ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. กรอกชื่อเบอร์โทร

2. อัพโหลดสลิป

3. กดปุ่มแจ้งชำระเงิน

 

4. กรอกข้อมูล

5. ติ๊กยืนยันสั่งซื้อ

6. กดปุ่มสั่งซื้อ

 

เมนูหลัก