การจัดส่ง

การส่งสินค้า

บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น มีบริการจัดส่งสินค้าการจัดส่งมีหลายแบบ ลูกค้าสามารถเลือกการจัดส่งได้ดังนี้

1.ขนส่งไปรษณีย์ ทั้งแบบ พัสดุธรรมดา , EMS
คำนวณตามน้ำหนักสิ่งของ x อัตราที่ทางไปรษณีย์คิด

delivery-01

2.บริษัทขนส่งเอกชน (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น)
ต้นทางเก็บ 50 บาท ปลายทางจะเก็บอีกครั้งตาม นน.และขนาดกล่อง โดยบริษัทขนส่งเป็นผู้เรียกเก็บจากลูกค้า

delivery-02

3.Messenger (เฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร)
คิดตามระยะทาง

delivery-03

4. ส่งโดยรถตู้โดยสาร (เช่น อนุเสาวรีย์ จตุจักร ฯลฯ)
ท่ารถตู้อนุเสาวรีย์ 100 บาท + ค่ารถตู้
ท่ารถตู้อื่นๆ กรุณาสอบถามโดยตรงกับพนักงานที่ท่านลงออเดอร์ไว้

delivery-04

5. รถทัวร์ (หมอชิต  สายใต้เก่า-ใหม่  อ่อนนุช ฯลฯ)
ท่ารถหมอชิต 200 บาท + ค่ารถทัวร์
ท่ารถสายใต้ใหม่ 200 บาท+ ค่าระวางรถทัวร์

delivery-05