ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร

กสร. ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง เตือนระวังเหตุไฟไหม้ เตรียมรับมือฤดูหนาว

กสร. ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง เตือนระวังเหตุไฟไหม้ เตรียมรับมือฤดูหนาว

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัยของลูกจ้าง นายจ้าง เตือนฤดูหนาวเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเหตุอัคคีภัย พร้อมแนะเตรียมรับมืออากาศหนาว และเพิ่มความระมัดระวังจุดเสี่ยงอัคคีภัยเป็นพิเศษ
          นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น จึงเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเจ็บป่วยได้ง่าย รวมถึงมีสภาพอากาศแห้งและ ลมพัดแรง ทำให้เกิดอัคคีภัยในช่วงดังกล่าวสูงกว่าฤดูกาลอื่นไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือน ทุ่งหญ้าหรือ ที่รกร้างว่างเปล่า และอาจลุกลามก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง นายจ้าง จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการรณรงค์ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เช่น การออกกำลังกาย การใส่เสื้อผ้าป้องกันความหนาว สำหรับการป้องกันอัคคีภัยขอให้เพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตรา เช่น จุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การใช้และจัดเก็บวัตถุไวไฟ เชื้อเพลิง ของเสียที่ติดไฟง่าย และแหล่งความร้อนต่างๆ รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
          รองอธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การเกิดอัคคีภัยเป็นสาเหตุทำให้เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินแก่สถานประกอบกิจการและเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตราย ดังนั้น นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการต้องร่วมมือกันดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ รวมถึงต้องดูแลความปลอดภัยในกรณีที่ให้บุคคลอื่นเข้ามาทำงาน ในพื้นที่ เช่น ผู้รับเหมาหรือผู้มาใช้บริการ เป็นต้น

Leave a Reply