November 23, 2016 ตลับกรอง

การเลือกไส้กรองแก๊สและไอระเหย

การเลือกไส้กรองแก๊สและไอระเหย   การเลือกไส้กรองแก๊สและไอระเหย มาตรฐาน EN   มาตรฐานยุโรป EN ความรุนแรงของแก๊สและไอระเหยโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ลักษณะของแก๊สและไอระเหยว่าเป็นพิษมากน้อยเพียงไร ชนิดของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของแก๊สหรือไอระเหยนั้นๆ ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ ระยะเวลาการสัมผัสหรือสูดดม ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น ความไวต่อกลิ่นและสัมผัส อัตราการหายใจของแต่ละคน ประเภทไส้กรองแก๊สและไอระเหย A-FILTER สำหรับป้องกันไอสารอินทรีย์ ที่มีอุณหภูมิมากกว่า 65 องศาเซลเซียส ได้แก่ สารเคมีที่มี ส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอน เช่น Toluene, Benzene, Xylene, Styrene, Turpentine, Cyclohexane, Carbon Tetrachloride, Trichloroethylene,Thinners ไออินทรีย์อื่นๆ เช่น Dimethyl Formamide, Phenol, Furfuryl alcohol, Diacetone alcohol. ส่วนประกอบของพลาสติก เช่น Phthalates, phenol resins, epoxy plastics. Polychlorinated Biphenyls as […]

Read more
November 16, 2016

บริการติดตั้งแอร์

บริการติดตั้งแอร์ “บริษัทฯ มีวิศวกรผู้ชำนาญให้บริการออกแบบ  ในรายละเอียดของโครงการก่อสร้างต่างๆ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อการติดตั้งให้ตรงกับความประสงค์ของเจ้าของงานไปจนถึงการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ  การทดสอบเดินเครื่องอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างดีที่สุด  เมื่อส่งมอบงานแล้วยังดูแลระบบและอุปกรณ์ให้ตลอดอายุรับประกัน จึงทำให้เจ้าของงานและผู้ใช้งานวางใจในความมั่นคงของระบบการใช้งานที่ต่อเนื่องได้” อัตราค่าบริการ ติดตั้งแอร์ใหม่   ขนาดบีทียู (BTU) ท่อระบบ สายไฟ เบรกเกอร์ ติดผนัง แขวนใต้ฝ้า ตู้ตั้ง/สี่ทิศทาง ขนาด9,000 12,001BTU 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3,500.- 5,000.- 5,500.- ขนาด18,001 24,000BTU 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4,500.- 5,500.- 6,000.- ขนาด24,001 36,000BTU 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 5,500.- 6,000.- 6,500.- ขนาด36,001  48,000TU 4 […]

Read more
error: สนใจสินค้า ติดต่อ 084-5998135 ขอบคุณค่ะ
X