นโยบายจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 

บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น มีบริการจัดส่งสินค้า ภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการ จัดส่งด่วนภายใน 1-3 วันทำการ โดยบริการ EMS ภายในประเทศของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริการจัดส่งมาตรฐาน ภายใน 5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีระยะเวลา และอัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้

1. จัดส่งมาตรฐานภายใน 3-5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ยอดชำระค่าสินค้า

ค่าจัดส่ง EMS

จัดส่งโดยรถบริษัท

1-1,000 บาท 100 บาท -
1,001-5,000 บาท 50 บาท -
5,000 บาทขึ้นไป ฟรี ฟรีในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
 

2. จัดส่งด่วน EMS ภายใน 1 – 3 วันทำการ เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

น้ำหนักสินค้า

ค่าบริการจัดส่งทาง EMS

น้อยกว่า 250 กรัม

65

250-500

80

500-1000

100

1000-1500

110

1500-2000

130

2000-2500

140

2500-3000

160

3000-3500

180

3500-4000

200

4000-4500

220

4500-5000

240

5000-5500

260

5500-6000

280

6000-6500

300

6500-7000

320

7000-7500

340

7500-8000

360

8000-8500

380

8500-9000

400

9000-9500

420

9500-10000

440

10-11 กิโลกรัม

460

11-12 กิโลกรัม

480

12-13 กิโลกรัม

500

13-14 กิโลกรัม

520

14-15 กิโลกรัม

540

15-16 กิโลกรัม

560

16-17 กิโลกรัม

580

17-18 กิโลกรัม

600

18-19 กิโลกรัม

620

19-20 กิโลกรัม

640

>20 กิโลกรัม

1000

 
หมายเหตุ: - สินค้าบางชนิดอาจมีค่าขนส่งเพิ่มเติม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปแจ้งให้ทราบ

หมายเหตุ :

• เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า

• ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางเจ้าหน้าที่ทาง E-mail หรือ SMS

• การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ

• ในกรณีที่ส่งสินค้าทาง EMS ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานการณ์ส่งสินค้าได้ที่ track.thailandpost.co.thในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้ (อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย) จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์

• ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล

**กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง**